Minął już rok od nowelizacji najpopularniejszej normy dotyczącej systemów zarządzania jakością. Mimo upływającego czasu, aktualizacja ISO 9001:2015 budzi wciąż wiele wątpliwości. Sukcesywanie staramy się je rozwiewać.
W oparciu o materiały dostarczone przez BSI, publikujemy 17 często zadawanych pytań dotyczących ISO 9001:2015 i odpowiedzi na nie.

1. Gdzie mogę uzyskać informacje o nowej strukturze?

Standard ISO 9001 jest stworzony w oparciu o Załącznik SL, Architekturę Wysokiego Poziomu wprowadzoną przez ISO.

2. Słyszałem, że cykl PDCA nie jest już dłużej częścią struktury nowej normy ISO, czy to prawda?

Nowa norma wciąż budowana jest wokół cyklu PDCA. Dodatkowo nowa wersja jest bardziej wyraźna w znaczeniu podejścia procesowego.

3. Są nowe wymagania odnośnie identyfikowania ryzyk i szans – jak mogę to zrobić?

Ryzyko zawsze towarzyszyło ISO 9001, teraz jednak ma być bardziej jasne i obejmować cały system zarządzania. Korzysta z podejścia opartego na ryzyku i wymaga, aby każda organizacja identyfikowała, planowała i podejmowała działania dla tych zagrożeń i szans, które są istotne dla osiągnięcia zamierzonych wyników w systemie zarządzania. Pełna ocena oceny ryzyka nie jest wymagana, lecz może okazać się przydatne wdrożenie ISO 31000:2009, które stworzy ramy dla zarządzania ryzykiem.

4. Norma nie zawiera wymagania dotyczącego powołania osoby reprezentującej Najwyższe Kierownictwo – jak to wpłynie na relacje z BSI oraz na zarządzanie wizytami BSI?

Nowa norma wymaga, aby Najwyższe Kierownictwo było bardziej zaangażowane w system zarządzania, oraz aby wymagania były zintegrowane z procesami w organizacji ,a polityka i cele były zgodne z jej kierunkiem strategicznym. Podczas wizyty, Kierownik ds. Klienta przeprowadzi wywiad z Najwyższym Kierownictwem, aby dowiedzieć się czy jest to możliwe. BSI nadal wymaga kluczowego kontaktu dla systemu zarządzania.

5. Jesteśmy małą firmą, z mniej niż 50 pracowników. Czy ISO 9001:2015 jest właściwe dla nas?

Oczywiście. Zaktualizowana wersja normy jest odpowiednia zarówno dla małych jak i dużych międzynarodowych organizacji. Bez względu na rozmiar działalności pozwoli ulepszyć biznes oraz wpłynie na zadowolenie Klientów.

6. Czy nadal muszę zachowywać księgę jakości?

Choć nie ma szczególnych wymagań dla księgi jakości ISO 9001: 2015, jest wymóg utrzymywania „udokumentowanej informacji”, wspierającej SZJ. Dopóki informacje niezbędne wykazania zgodności z wymaganiami dla systemu zarządzania są utrzymywane i dostępne, sposób nie ma kluczowego znaczenia. Podczas gdy niektóre organizacje mogą zdecydować o zachowaniu księgi jakości, inne mogą mieć mniej skoncentrowane podejście. Jest to efektem zmian w technologii i dostępu różnorodnych mediów, które w obecnym czasie używane są do zapisywania i monitorowania informacji.

7. Teraz, gdy norma została opublikowana, co proponuje BSI, aby rozpocząć przygotowania?

Niektóre działania, które warto podjąć w ramach przygotowań do wdrożenia zmian to:

  • Przegląd dotychczasowego podejścia i realizacja “wiosennych porządków”
  • Nawiązanie współpracy z liderami biznesu, wiele z proponowanych zmian będzie miało wpływ na nich i pomoże im zrozumieć kwestie, którymi muszą zarządzać i mogą delegować
  • Przejrzyj swoje podejście do identyfikacji, zarządzania i kontroli procesów
  • Zastanów się, jak można przyjąć i wykorzystać koncepcję zarządzania ryzykiem i szansami.
  • Jeśli masz certyfikat na zgodność z więcej niż jedną normą, zastanów się nad korzyściami wynikającymi z integrowania systemów zarządzania
  • Przeczytaj wprowadzenie do normy, jest tam kilka bardzo cennych wskazówek dotyczących pojęć zawartych w normie

8. Które normy są obecnie dostosowane do nowego Załącznika SL (Architektura Wysokiego Poziomu)?

ISO 22301 – Zarządzanie Ciągłością Działania to pierwsza norma zbudowana wg. struktury Załącznika SL. Inne kluczowe normy w tej strukturze obejmują:

ISO 27001:2013 – Bezpieczeństwo Informacji,

ISO 14001:2015 – Zarządzanie Środowiskowe,

ISO 39001:2012 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,

ISO 55001 – Zarządzanie Aktywami.

9. Posiadamy certyfikat ISO 22000 – jakość w przemyśle spożywczym – czego możemy się spodziewać?

Proces aktualizacji dla ISO 22000 rozpoczął się w 2014 r. Nową normę będzie można nabyć wraz z nową Architekturą Wysokiego Poziomu. Wydania nowej wersji ISO 22000 możemy spodziewać się w 2018 roku.

10. Mamy certyfikat TS 16949 – czy norma będzie aktualizowana do nowej wersji?

Norma TS 16949 została już znowelizowana. Zaktualizowana norma jest oznaczona jako IATF 16949:2016.

11. Co stanie się z normą ISO 13485 dla Urządzeń Medycznych?

Norma ISO 13485:2016 została już wydana. W przeciwieństwie do wszystkich innych norm ISO nie uwzględnia Architektury Wysokiego Poziomu (Załącznik SL).

12. Czy norma ISO 9004 nadal będzie dostępna?

Tak, ten dokument nadal zawiera bardzo przydatne informacje o tym, jak stosować zasady zarządzania jakością w kwestii zarządzania organizacją i w przyszłości budowania zrównoważonego biznesu.

13. Jak długo ISO 9001:2008 będzie uznawana i do kiedy będą prowadzone audyty zgodności?

Norma ISO 9001:2008 będzie uznawana i audytowana przez cały 3-letni okres przejściowy do września 2018. Najlepiej rozpocząć proces przejścia jak najszybciej tak, aby móc nim aktywnie zarządzać. Uwaga, wszystkie organizacje muszą przejść do nowej wersji normy podczas trwania okresu przejściowego, po tym czasie Certyfikaty ISO 9001:2008 stracą ważność.

14. Czy mogę dokonać przejścia w 2016 r. w trakcie recertyfikacji?

Tak – o ile system spełnia wszystkie wymagania nowej normy ISO 9001:2015.

15. Jestem w trakcie certyfikacji/rozważam certyfikację na zgodność z normą ISO 9001. Co powinienem zrobić?

Jeśli rozpocząłeś proces wdrażania ISO 9001:2008, kontynuuj zgodnie z planem – ciągle masz czas do września 2018, aby przejść do nowej wersji normy. Należy pamiętać o dostosowaniu się do nowej Architektury Wysokiego Poziomu. Jeśli jeszcze nie rozpocząłeś procesu wdrażania, zalecamy abyś nabył kopię wersji z roku 2015 i wdrożył tę wersję.

16. Mam zintegrowany system wraz z ISO 14001 i OHSAS 18001, jak zmiany w ISO 9001 i normach wpłyną na mój system i przejście?

Proponowane zmiany we wszystkich trzech normach, ułatwią integrację systemów, ponieważ będzie większa zbieżność pomiędzy dokumentami. Jednak przewidywane daty publikacji norm i przejścia różnią się, dlatego musisz uważnie planować proces przejścia, aby zachować wszystkie certyfikaty.

Przejście do nowej wersji normy to doskonała okazja, aby zintegrować systemy w jeden. Zdobycie kopii PAS 99 może być korzystne, ponieważ zawiera ona cenne wskazówki na temat projektowania i budowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

17. Mamy certyfikat PAS 99 – Zintegrowane Systemy Zarządzania. Biorąc pod uwagę Architekturę Wysokiego Poziomu czy Certyfikat będzie ważny?

Tak, Certyfikaty PAS 99 wciąż będą ważne.

Artykuł opublikowano dzięki uprzejmości BSI Group Polska. Więcej informacji opisujących wymagania ISO 9001 i wskazówki przejścia na nową wersję normy znajdziesz tutaj