Praca w jakości to nie tylko kontrola – choć to hasło jako pierwsze przychodzi do głowy. „Jakościowiec” ma przed sobą wiele ścieżek rozwoju i specjalizacji.
Dostępna jest szeroka paleta stanowisk od kontrolera jakości na produkcji, po najwyższe stanowiska menadżerskie. Sprawdź co kryje się pod hasłem „praca w jakości”.

Praca w jakości – co możesz robić?

Poniżej przedstawiono ogólnie najczęstsze typy stanowisk pracy, odpowiadających w organizacjach za jakość.

Praca w jakości

 

Pełnomocnik ds. jakości – zgodnie z  wymaganiami normy ISO 9001 – pełni przede wszystkim funkcję przedstawiciela kierownictwa w zakresie systemu jakości. Stanowisko pełnomocnika jakości najczęściej jest oddzielnym stanowiskiem pracy w organizacji, ale bywa także, że jest funkcją nadaną wyszkolonemu pracownikowi, niezwiązanemu bezpośrednio z dziedziną zarządzania jakością (np. pełnomocnikiem jakości mianowano główną księgową, która po odpowiednim przeszkoleniu mogła zająć się również pracami systemowymi).

Przydatne szkolenia:

Specjalista ds. jakości – w dziale jakości najczęściej wspomaga działanie systemu zarządzania jakością od strony operacyjnej: jest audytorem wewnętrznym, odpowiada za przeprowadzenie kontroli wyrobów pod względem zgodności z wymaganiami klienta, zajmuje się deklaracjami zgodności wyrobów. Specjalistę ds. jakości spotykamy najczęściej w organizacjach niezwiązanych bezpośrednio z produkcją.

Przydatne szkolenia:

Inżynier jakości może pełnić takie obowiązki jak specjalista ds. jakości, ale będą one uzupełnione o aspekty związane najczęściej z działalnością produkcyjną organizacji. Pojawią się problemy produkcyjne do rozwiązania, zapewnienie systemowej kontroli wyrobów czy szkolenia dla operatorów. Praca inżyniera jakości wobec specjalisty jest uzupełniona o elementy techniczne, dlatego najczęściej na stanowiskach tego typu wymaganie jest wykształcenie techniczne.

Kontroler jakości – zajmuje się głównie pomiarami: zarówno w procesie, jak i w czasie kontroli wejściowej i wyjściowej. Dysponuje zbiorem narzędzi pomiarowych odpowiednich dla rodzaju działalności organizacji, odpowiada za operacyjną część pracy działu jakości.

Przydatne szkolenia:

Inżynier jakości już na początku swojej kariery może, a nawet powinien wybrać specjalizację. Zakres i dostępność specjalizacji zależy głównie od wielkości organizacji. Duże przedsiębiorstwa mają większe potrzeby, w związku z tym zatrudniają pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary zarządzania jakością. Do najczęstszych specjalizacji można zaliczyć:

  • Inżyniera zapewnienia jakości (QA – Quality Assurance),
  • Inżyniera jakości dostawców (SQA – Supplier Quality Assurance),
  • Inżyniera planowania jakości (APQP – Advanced Product Quality Planning),
  • Inżynier jakości oprogramowania.

Każdy z tych inżynierów używa nieco innych narzędzi i korzysta z innych szkoleń. Poszukując pracy w danej specjalizacji, i tak należy wczytywać się w treść przedstawionych kandydatom wymagań, ponieważ rozróżnienie tych specjalizacji nie jest sformalizowane i oczekiwania pracodawców są różne.

Inżynier zapewnienia jakości najczęściej zajmuje się doskonaleniem bieżących procesów produkcyjnych oraz wspomaganiem produkcji. Prowadzi szkolenia dla operatorów, dba o ich świadomość udziału w systemie jakości, przeprowadza analizę wskaźników jakościowych, uczestniczy we wdrażaniu udoskonaleń, a właściwie jest ich inicjatorem.

Przydatne szkolenia:

Inżynier jakości dostawców będzie bardziej angażował się w procesy reklamacyjne oraz audyty dostawców. Będzie dbał o poprawność specyfikacji zakupowych oraz o przestrzeganie ich wymagań przez dostawców. Jego rola może być ogromna, jeśli większość półwyrobów jest kupowana przez organizację.

Przydatne szkolenia:

  • audyt jakości u dostawców,
  • metoda 8D,
  • zarządzanie reklamacjami.

Natomiast inżynier planowania jakości skupia się na przeprowadzeniu (lub współtworzeniu) analizy FMEA i na jej podstawie tworzy plan kontroli wyrobu. Głównymi założeniami w planowaniu będą wymagania klienta, z którym najczęściej ma kontakt w tym zakresie. Zazwyczaj rola inżyniera planowania jakości kończy się w momencie zatwierdzenia produkcji seryjnej, wtedy nadzór nad procesem powinien trafić do inżyniera zapewnienia jakości, a inżynier planowania powinien dostać kolejny projekt do wdrożenia.

Przydatne szkolenia:

Inżynier jakości oprogramowania to najnowsza ze specjalizacji. Takiej pracy można szukać w firmach tworzących oprogramowanie, w bankowości, w mediach itp. Zazwyczaj polega ona na kontroli jakościowej oprogramowania, zanim zostanie dopuszczone do sprzedaży. Tutaj potrzebne są zupełnie inne umiejętności i doświadczenie niezwiązane z pozostałymi specjalizacjami. Inżynier jakości oprogramowania wykazuje się znajomością metodyk testowania aplikacji oraz inżynierii oprogramowania, zna się na programowaniu. Na rynku istnieją już szkolenia przygotowujące do tego zawodu.

Praca w jakości czeka

Jak widać praca w jakości nie jedno ma imię. Istnieje szeroki wachlarz możliwości i możesz decydować jaką ścieżkę kariery wybierzesz. Gdy dokonasz już wyboru, koniecznie sprawdź oferty pracy w jakości.